I trafiken stöter man på olika situationer varje dag. Ett av de farligaste momenten är plötsligt uppdykande hinder på vägen och då spelar uppmärksamhet, hastighet och väglag en väldigt stor roll. Målet med Popstacle-övningarna är att få eleverna att inse riskerna vid körning i halt väglag, förstå svårigheterna vid olika situationer, öka riskmedvetenheten och inse sina egna begränsningar.

Fördelarna med Popstacle

  • Verklighetsnära Övningar. Man ser  inte hindren vid start vilket bidrar till ett större överraskningsmoment.
  • Säkert System. Systemet drivs pneumatiskt (med tryckluft) och inte med elektricitet. På det sättet ökar säkerheten för alla som finns på banan.
  • Hållbart System. Systemet är underjordiskt och beständigt mot rost och korrosion. Hindret består av gummi och skadar inte bilen eller systemet vid kollision. Popstacle kan installeras utan större åverkan på halkytor och underlag.
  • Anpassningsbart. Programmeringen bygger på olika faktorer som bilens hastighet, avstånd, tid mm. Det är enkelt att bygga ut systemet med flera hinder.

Popstacle in Action