Drive Vision DV är det optimala tillbehöret för mekaniska hinder. På den från upp till 200 meter tydligt läsbara LED-skärmen visas ingångshastigheten till övningsbanan liksom hastigheten vid en påstådd punkt eller vid den simulerade kollisionsplatsen.

Skärmens ljusintensitet justeras automatiskt med det rådande ljuset vilket borgar för en ideal synlighet vid alla ljusförhållanden. Siffrorna är synliga även från en stor synvinkel.

Det finns många spännande användningsområden för denna applikation, även utan att det är kopplat till ett mekaniskt hinder. En hastighets- och varvtidsmätning ner till millisekunder är möjlig för tävlingsändamål.