Patenterad över hela världen! Det mekaniska hindret dyker plötsligt upp på vägen eller vid vägkanten. Föraren av fordonet som kan vara en personbil,  lastbil eller en tvåhjuling konfronteras med ett oväntat hinder i trafik och lär sig på det sättet hur man ska reagera korrekt och anpassa hastigheten efter vägens skick.

 

Funktion

Fordonet kör med valfri hastighet på övningsbanan. Hastighetsslingorna korsas vilket genererar en signal till styrsystemet som beräknar bilens hastighet. Därefter dyker de mekaniska hindren upp på ett beräknat avstånd. Avståndet från hindret till fordonet är alltid densamma oberoende av hastigheten. Föraren reagerar och måste väja för hindret eller bromsa. Om föraren inte kan stanna i tid eller övergångsmanövern misslyckas, svänger hindret automatiskt tillbaka in i vägbanan för att undvika kollision.

Fördelar

  • Innovativa och tillförlitliga funktioner
  • Simulering av ett kompakt, fysiskt hinder
  • Enkel, automatisk hantering
  • Fungerar i alla väderförhållande
  • Extremt låga driftskostnader
  • Kräver litet utrymme
  • Enkel eftermontering

Mekaniskt Hinder in Action

Delen med Mechanical Obstacle startar vid minut 1.20 av filmen.