Kick Plate BIKE SP för motorcykel

Träna din reaktionsförmåga i simulerade farliga situationer Kick Plate har tagit ett nytt steg i utvecklingen. De duktiga teknikerna hos vår partner Dorninger har med hjälp av sina erfarenheter från utvecklingen av Kick Plate för personbil och utvecklat en lösning för motorcykelsäkerhet. Kickplate används för att simulera sladd. Funktion Vid träning accelereras motorcykeln till en…