VD:n har ordet

Nu ska Sverige exportera trafiksäkerhet! Vi har länge varit involverade i miljöteknik och samarbetat med Exportrådet som gett oss bra utbildning och nätverk inom ”cleantech”. Det är därför glädjande att regeringen tillsammans med Exportrådet och Vägverket valt att satsa på trafiksäkerhet som ett nytt  exportkoncept; www.visionzeroinitiative.se, ”Traffic safety by Sweden”.

Vi har ju Volvo, Autoliv, Bilprovningen m.fl. som är välkända begrepp internationellt. Vi har dessutom obligatorisk halkträning i körkortsutbildningen. Det gör oss förhoppningsvis till bättre förare inte bara i halt väglag utan även vid inbromsningar och undanmanövrering. Ännu bättre blir övningarna när det finns ett överraskningsmoment inbyggt. Att vi tillsammans med Bulltoftabanan i Malmö fått förmånen att utveckla ”den automatiska älgen”, Popstacle, har varit spännande och mycket roligt.

Nu ges andra trafikövningsplatser, inte bara i Sverige, möjlighet att installera den senaste tekniken. Ofta tänker jag på Popstacle-systemets utveckling och spånar idéer med konstruktörerna om vart framtiden kan bära oss. Vi har ju kunskapen, vi produktutvecklar och anpassar specialkonstruktioner varje dag så det är kanske dags att utveckla Popstacle till nästa nivå. Det måste finnas områden där detta systemet kan uppfylla andra funktioner. Det skulle kunna användas vid dirigering av bilar i olika sammanhang, fartdämpning eller varför inte anpassa det till något helt annat än trafiksäkerhet. Kanske du har en bra idé?

På återseende,

Fredrik