Mobergs inleder samarbete med Test & Training International.
De danska Trafikövningsplatsernas Riksorganisation KTADK höll sitt årliga möte på fredagen den 26 oktober i Horsens på Jylland. Mobergs Trafikinnovation var inbjudna och höll en presentation om företagets riskutbildningssystem och om trenderna i branschen.  Detta var ett optimalt tillfälle att även offentliggöra det ingångna samarbetet med Österrikiska Test & Training International. Norbert Filippits som representerade TTI höll ett mycket uppskattat föredrag om alla de affärsmöjligheter som öppnar sig med en riktigt planerad trafikövningsplats. Norbert menade bl a att bara c:a 25% av intäkterna på de Österrikiska halkbanorna kommer från den obligatoriska halkkörningen för körskoleelever. Resterande 75% kommer från företagsevent och privatpersoner som vill utveckla sin körsäkerhet.  Han berättade att man i Österrike även satsar mycket på utbildning för barn, pensionärer och handikappade.
Vi på Mobergs Trafikinnovation ser samarbetet med TTI som ännu ett stort steg i strävan att vara branschens ledande partner i skapandet av ett modernt utbildningssystem för trafiksäkerheten här i Norden.

Alex Wurz och Franz Wurz