Nordens halkbanor visar mycket stort intresse för Trafikinnovations moderna system för levande och verklighetstrogen halk-och riskövningskörning. Samarbetet med Österrikiska Dorninger Hytronics har medfört att vår produktportfölj utökats från att bara innehålla vår egenutvecklade ”Popstacle” till att omfatta Kickplattor, stakethinder, mycket intelligenta styrsystem och pedagogiska LED-tavlor.
Detta har lett till att vi har blivit inbjudna till TÖPs årsmöte i Stockholm den 17 oktober. Vi kommer att tillsammans med Dorningers VD, Hr. Karl Fischereder, presentera alla de möjligheter som nu står till förfogande för halkbanorna med nyutvecklade och intelligenta system som på ett banbrytande sätt reformerar dagens halk- och riskträning.
Veckan därpå d.v.s. den 26 oktober går turen till Danmark där vi tillsammans med Dorningers representanter kommer att hålla ett liknande framträdande för KTADKs årliga möte i Horsens.