Att den tekniska utvecklingen inom riskträningsteknologin har tagit jättekliv framåt de senaste åren  känner nog de flesta i branschen till. Konernas och de vajerstyrda hindrens tid är förbi och dagens teknik har ersatt dessa med användarvänliga, datorstyrda ”levande hinder”, kickplattor och innovativa lösningar för tid och hastighetsmätning.

De allra flesta halkbanorna i Sverige och runt om i våra nordiska grannländer erbjuder dock fortfarande sina kunder en körutbildning där uråldrig teknik används under träningen, vilket gör att utbildningen uppfattas som ganska  förutsägbar, orealistisk och onödigt tråkig.

De moderna halk- och riskträningsanläggningarna runt om i världen använder sig idag av mycket avancerad teknik.   Användarvänliga, datoriserade träningssystem där bara en knapptryckning på en smartphone krävs för att ändra riskscenariot. Överraskningsmomentet är slående och upplevelsen bestående!                                                                                                                                                                         

 Mobergs erbjuder ett komplett och omfattande program av unika riskövningssystem för den moderna trafikövningsplatsen.

Vårt innovativa nytänkande gör att vi har kunnat utveckla moderna tekniska lösningar för en fartfylld, spännande och oförglömlig riskutbildning där överraskningsmomentet på ett verklighetstroget, chockerande sätt simulerar de tillfällen i trafiken då olyckan kan vara framme.

Oavsett om det gäller personbil, buss, lastbil eller motorcykel så finns ett system framtaget för mycket verklighetstrogen riskträning.

Vårt samarbete med Österrikiska Dorninger har medfört att vår egenutvecklade Popstacle nu har fått sällskap av moderna och mycket avancerade helhetslösningar som tillsammans med ett nyutvecklat tids-/hastighetsmätningssystem på ett otroligt verklighetstroget sätt fingerar farliga situationer i trafiken. Våra system åskådliggör på ett oslagbart pedagogiskt vis hastighetens inverkan på trafikincidentens utgång!

Vår mångåriga erfarenhet i planeringen  och drivandet av halkbanor borgar för optimala, driftsäkra och kostnadseffektiva helhetslösningar som radikalt höjer det allmänna intresset för riskträning och bidrar därmed till halkbanornas ekonomiska vinster.

Vi har tillsammans med IKANO-Bank tagit fram ett attraktivt leasing-alternativ som gör moderniseringen av din halkbana möjlig till en rimlig månadskostnad.

Ring oss om du vill veta mer om hur du får besöket på din halkbana att bli en upplevelse för livet!